XVII. kongres České společnosti chirurgie ruky 

VI. kongres České společnosti terapie ruky

12.-14.10.2023, BRNO

POŘADATEL

Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Klinika plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny, LF MU

záštitu udělil

Prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

děkan Lékařské fakulty Masarykovy University v Brně

Ing. Vlastimil Vajdák

ředitel FN U sv. Anny v Brně


Prezident kongresu

doc. MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Vědecký výbor

Prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc.
Doc. MUDr. Luboš Dražan, Ph.D.
MUDr. Igor Stupka, Ph.D.
MUDr. Martin Knoz, Ph.D.
MUDr. Aleš Fibír, Ph.D.
MUDr. Radek Kebrle
Mgr. Milada Kukačková

Organizační výbor

MUDr. Pavel Novák
MUDr. Andrej Berkeš
MUDr. Jan Menoušek
MUDr. Karolína Svobodová
MUDr. Iveta Ferkodičová
MUDr. Jevgenij Polovko
MUDr. Ivan Nikolič
MUDr. Filip Klabusay
MUDr. Pavel Janeček
Zdenka Trojanová

TERMÍN KONÁNÍ

11. - 12.10.2023      pre-kongresový Kurz terapie ruky

12. - 14.10.2023      XVII. kongres České společnosti chirurgie ruky ČLS JEP

12. - 14.10.2023      VI. kongres České společnosti terapie ruky ČLS JEP MÍSTO KONÁNÍ

Hotel Maximus Resort

Hrázní 327/4a

635 00 Brno

GPS: 50°12'29.7"N 15°50'14.1"E