Workshop NRX® Strap – Možnosti využití ortotických materiálů v rámci terapie ruky 

11.-12.10.2023, Hotel  MAXIMUS Resort, Brno

Odborní garanti kurzu: Thomas Eriksson (Švédsko)

Lektor (Švédsko): Thomas Eriksson - certifikovaný ortotik s více než 30 lety zkušeností v ortopedické oblasti. V praxi se zabývá neurorehabilitací a ortopedickou traumatologií.

Asistenti lektora (ČR): Mgr. Gregorová Zuzana, Mgr. Moudrá Kristýna

Určeno pro: Ergoterapeuty, fyzioterapeuty a lékaře

Jednací jazyk: angličtina bez překladatele

O kurzu:

Hlavním cílem terapie ruky je obnova funkce nebo její modifikace a zapojení zpět do běžných denních činností, které jsou pro daného jedince podstatné. K tomu můžeme využít mnoho přístupů a rehabilitačních nástrojů. Jedním z nich je ortotická léčba. Workshop NRX® Strap – Horní končetina nabídne informace o zpracování ortotických materiálů NRX® ze kterých je možné vyrobit dle indikace a požadovaného efektu individuální ortézy. Hlavní náplní workshopu je praktický nácvik výroby a testování efektu vlastnoručně zhotovených ortéz. Účastník bude po absolvování workshopu znát rozdíly v materiálech a jejich účincích. Bude schopný indikovat jejich použití k výrobě ortéz u vybraných diagnóz (poúrazové stavy i chronické obtíže jako je např. epicondylitis nebo syndrom karpálního tunelu či dynamická nestabilita karpu). Dále bude absolvent ovládat praktickou výrobu základních ortéz z NRX® materiálů na prsty, palec, zápěstí, předloktí a loketní kloub. Bude rozumět smyslu a způsobu použití materiálů v rámci rehabilitace.


Program

PROSÍME ÚČASTÍKY, ABY SI S SEBOU PŘINESLI SVÉ VLASTNÍ OSTRÉ NŮŽKY

Středa 11.10.2023

14.00 - 15.15

ÚVOD

Seznámení s technikou soft splinting

Základní dělení NRX® materiálů

Poznávání jednotlivých materiálů

15.15 - 15.30

Coffee break

15.30 - 16.45

PRAKTICKÝ VÝCVIK VÝROBY ORTÉZ

ORTOTICKÉ ŘEŠENÍ PRO PRSTY A PALEC

Podpora flexe/extenze PIP, DIP

Podpora flexe/extenze MCP

Abdukční podpora pro palec

Ukázky dalších variací ortéz

16.45 - 17.00

Coffee break

17.00 - 18.00

ORTOTICKÉ ŘEŠENÍ PRO ZÁPĚSTÍ

Variace podpory pro nestability

Podpora pro TFCC

Čtvrtek 12.10.2023

9.00 - 10.30

ORTOTICKÉ ŘEŠENÍ PRO PŘEDLOKTÍ A LOKETNÍ KLOUB

Podpora supinace/pronace předloktí

Podpora při epikondylitis lateralis/medialis

Podpora flexe/extenze v loketním kloubu

10.30 - 10.45

Coffee break

10.45 - 12.00

KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP

Možnosti kombinace ortotického řešení

(ramenní kloub, loketní kloub, předloktí, zápěstí, palec a prsty)

12.00 - 12.30

Oběd

12.30 - 14.00

MOŽNOSTI KOMBINOVÁNÍ ORTOTICKÝCH MATERIÁLŮ

Spojování materiálů

14.00

UKONČENÍ WORKSHOPU