Informace pro aktivní účasníky kongresu chirurgie a terapie ruky, podmínky prezentace

Vzhledem k množství významných hostů, je v lékařské sekci podmínkou mít prezentaci připravenou v anglickém jazyce. Komentář je možný v českém, slovenském či anglickém jazyce, prezentace v anglickém jazyce je vítána. V sekci terapie ruky a sesterské sekci je jednacím jazykem pro účastníky český a slovenský jazyk.

Vzhledem k tomu bude i tištěný program konference a abstrakta v lékařské sekci v českém i anglickém jazyce, ostatní v českém jazyce. Pokud si budete vypomáhat automatickými překladači, je doporučen www.deepl.com před ostatními.

Proto Vás také žádáme v lékařské sekci o zaslání anglické verze Vašich abstrakt do 15.9.2023, do té doby prosím zašlete i definitivní formu abstrakt i účastníci z ostatních sekcí. Do 15.9.2023 také prosím zašlete i postery (v lékařské sekci opět v angličtině). Předepsaný formát posteru je uveden níže ke stažení.

Specifikace ePosterů:

Formát souboru: PDF (pouze jedna strana) v orientaci na výšku

V pixelech: 1080 šířka, 1536 výška

V mm: šířka 542 mm, výška 381 mm

Velikost písma: 16

Velikost souboru ePoster nesmí být větší než 20 MB.

Hypertextové odkazy, animované obrázky, animace a animované přechody mezi snímky nejsou u ePosterů povoleny a budou nefunkční. Povolen je pouze PDF formát!

Orální prezentace prosím připravte v programu Microsoft Powerpoint ve formátu .ppt, .pptx a .pdf a vždy nejpozději 20 minut před přednáškovým blokem předejte k nahrání promítacím technikům. Pokud budete mít do prezentace vložena videa, mějte je ve formátu .mpeg, .avi nebo .wmv. Je vhodné prezentaci předem u techniků vyzkoušet, předávejte je proto prosím v dostatečném časovém předstihu před časem přednesu.

Vzhledem k velkému množství přednášek a plnosti programu bude v lékařské sekci striktně vyžadováno dodržení předepsané časové dotace přednášek (většinou 7 minut). Časové znamení upozorní přednášejícího na konec vymezeného času. Po další minutě bude další upozornění, za dalších 30 s bude poslední upozornění a při překročení 2 minut od konce prezentace bude projekce vypnuta. Diskuze k jednotlivým přednáškám bude vždy na konci předepsaného bloku. Toto platí i pro ostatní sekce kongresu. Děkujeme za pochopení a ohleduplnost k ostatním přednášejícím.

Vážení autoři, ještě jednou Vám děkujeme za přihlášení příspěvku na XVII. kongres České společnosti chirurgie ruky a VI. kongres České společnosti terapie ruky, těšíme se na setkání s Vámi a samozřejmě na Vaše příspěvky.

Za vědecký a organizační výbor kongresu

doc. MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.