Chirurgie zápěstí v péči KLS Martin

Generální partner firma Fénix Brno, spol. s r.o., ve spolupráci se svým zahraničním partnerem

firmou KLS Martin Group si Vás dovolují pozvat na workshop určený pro všechny,

kteří ještě nejsou plně seznámeni nebo nepracují s našimi systémy IXOS, RECOS a IPS


Chirurgie zápěstí v péči KLS Martin

ošetření komplikovaných zlomenin a abreviace ulny

v sobotu 14. října 2023 v 10:30hod. (do 12:20hod.)

v salonku Helios – 2.patro, Hotel Maximus Resort, Brno


Program: cílem dvouhodinového workshopu je poskytnout ucelený přehled o ošetření

komplikovaných zlomenin a patologií v chirurgii ruky s využitím setů KLS Martin. Účastníci

budou předem seznámeni s teoretickými prezentacemi včetně videí znázorňujících operační

techniky. Následně budou probíraná témata procvičována ve skupinách po dvou účastnících na

každý workshopový stůl.

Školitelé: Adalbert Frech a Philipp Maus, KLS Martin Group, Německo