KURZ CHIRURGIE RUKY

Vrozené vady a varia

KAPACITA KURZU VOLNÁ

29. - 30.9.2021, Hotel Tereziánský dvůr, Hradec Králové

Odborní garanti kurzu: MUDr. Alena Schmoranzová,  prof. MUDr. Václav Smrčka CSc.

Jednací jazyk: čeština

Vážené kolegyně a kolegové,

Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP se trvale snaží o zlepšení úrovně vzdělání v oboru chirurgie ruky pro všechny specialisty, kteří o to mají zájem. V tuto chvíli se blíží ke konci již druhý cyklus kurzů svým šestým kurzem, který celý blok uzavírá.

Po výborné odezvě minulého cyklu kurzů jsme upravili a doplnili i tento díl, který je věnovaný směsi velmi složitých diagnóz, jako jsou vaskulární onemocnění ruky, Raynaud sy, KRBS, algoneurodystrofie, m. Sudeck, embryologie ruky a horní končetiny, vrozené vady ruky a horní končetiny jako je polydaktylie, syndaktylie, longitudinální defekty apod., problematika spastické ruky, DMO, dystonie, transplantace ruky aj. Jsou to většinou témata, se kterými se pravidelně nesetkává každý z Vás, ale povědomí o těchto diagnozách je nezbytné mít. Jedná se totiž často o diagnózy závažné, kdy chybné nasměrování a léčení pacienta může mít tragické následky.

Kurz je určen pro všechny lékaře, kteří se dostanou do kontaktu s onemocněními ruky i pro fyzioterapeuty, kteří si chtějí rozšířit své znalosti v této oblasti. Všichni přednášející jsou specialisté ve svém oboru, rádi Vám předají své zkušenosti, tipy a triky. Předností kurzu je i možnost bohaté diskuze, účastníci mají možnost se zeptat na cokoli z problémů ze své praxe těch lékařů, pro které je chirurgie ruky hlavní náplní činnosti.

Termín kurzu byl posunut z důvodu ochromení zdravotnictví pandemií Covid. Podzimní termín by mohl být již pro všechny lékaře, postižené karanténními opatřeními, přijatelnější. Doufejme, že se kurz uskuteční prezenční formou, ale i v případě epidemiologických omezení jsme připraveni na on-line provedení kurzu.

Za všechny organizátory kurzu se na Vás těší,

MUDr. Alena Schmoranzová

Plánované přednášky:

Úvod do problematiky vrozených vývojových vad, stará a nová klasifikace

MUDr. Alena Schmoranzová, Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou


Transplantace ruky

Prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc., Klinika plastické chirurgie FN U sv. Anny Brno


Protetické řešení vrozených vývojových vad od dětství do dospělosti

Hana Šámalová, Ortopedická protetika Frýdek-Místek


Vaskulární vady ruky

Prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc., Radiologická klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové


Lymfatická insuficience , diagnostika a léčba

doc. MUDr. Martin Wald, Ph.D., Chirurgická klinika 2.LF UK a FN Motol


Rehabilitace v dětském věku

Mgr. Milada Kukačková, Rehabilitace ruky a fyzioterapie, Praha


Spastická ruka

MUDr. Ludmila Fialová, Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou


Plegická ruka

Prof. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D., IC Klinika Brno 


RSI a entezopatie lokte

MUDr. Tomáš Hellmuth, Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou


Specifika ruky hudebníka

MUDr. Pavel Drbal, Léčebná rehabilitace Praha


Vrozená vada ruky, příčina a následek

MUDr. Alena Schmoranzová, Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou


Psychologická podpora, jak hovořit s rodiči, jak plánovat ošetření a získat souhlas

prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha


Syndaktylie

MUDr. Lucie Smrčková, Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou


Kamptodaktylie

MUDr. Daniela Horáčková, Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou


Klinodaktylie a Kirnerova deformita

MUDr. Tomáš Hellmuth, Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou


Radial, central a ulnar polydactyly

MUDr. Alena Schmoranzová, Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou


Chirurgické řešení polydaktylie palce

MUDr. Alena Schmoranzová, Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou


Dětský lupavý prst

MUDr. Tomáš Hellmuth, Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou


Radial club hand

MUDr. Alena Schmoranzová, Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou


Ulnar club hand

MUDr. Tomáš Hellmuth, Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou


Cleft hand

MUDr. Daniela Horáčková, Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou


Hypoplazie palce

MUDr. Alena Schmoranzová, Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou


Policizace

MUDr. Alena Schmoranzová, Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou


Arthrogryposis multiplex congenita

MUDr. Alena Schmoranzová, Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou


Symbrachydaktylie a transverzální absence

MUDr. Alena Schmoranzová, Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou


Makrodaktylie a Proteus syndrom

MUDr. Lucie Smrčková, Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou


Constriction ring syndrom

MUDr. Tomáš Hellmuth, Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou


Radio-ulnar synostosis

Prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc., Ortopedická klinika FN Bulovka Praha


Polandova anomálie

MUDr. Alena Schmoranzová, Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou


Neuropatická bolest a jak ji řešit

MUDr. Roman Lutovský, Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Nemocnice Jablonec nad Nisou


KRBS co to je

MUDr. Tomáš Hellmuth, Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou


Vedení anestezie a analgesie s ohledem na prevenci KRBS a při KRBS

MUDr. Martin Bartoň, Anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice Jablonec nad Nisou


Rehabilitace u KRBS

Mgr. Kristýna Kolínová, Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou