TÉMATA KONGRESU

Dupuytrenova kontraktura

Rekonstrukce šlachového aparátu

Flekční kontraktury PIP

Devastující poranění ruky

Dětská traumatologie ruky

Mikrochirurgie a replantace

Varia

Odborný garant akce

doc. MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Jednací jazyk

čeština, angličtina, slovenština

Promítané prezentace v lékařské sekci: v angličtině (komentář možno v češtině, slovenštině)

Posterová sekce - elektronické postery

Součástí kongresu je i sesterská sekce (NLZP). Témata sesterské sekce kongresu chirurgie a terapie ruky kopírují výše uvedená témata z pohledu ošetřovatelského procesu v rámci péče o pacienty s těmito diagnózami.

AKTIVNÍ ÚČAST

Termín uzávěrky pro příjem abstrakt PRODLOUŽEN do 20.7.2023. Abstrakta zasílejte výhradě prostřednictvím elektronického formuláře (zde).

Zaslání abstraktu neznamená automatické přihlášení k účasti na kongresu. Prosíme všechny autory o registraci pomocí registračního formuláře.

Pokyny pro autory

Přijímány budou práce autorů, které se týkají chirurgie nebo rehabilitace ruky a horní končetiny bez omezení tématu. Žádáme všechny autory, aby dodržovali následující pravidla a doporučení.

U každé přednášky je nutno uvést název práce, autory (příjmení, jméno) včetně příslušných afiliací, označit prezentujícího autora (pokud není prvním v pořadí autorů), jeho kontaktní e-mail a preferovanou formu prezentace (orální/ e-poster). Vždy je nutno uvést strukturovaný abstrakt přednášky (Úvod - Metodika - Závěr, maximum 300 slov), bez kterého nelze přihlášku k aktivní účasti přijmout. Abstrakta by měla obsahovat původní výsledky dosažené autory. Souhrnné referáty typu review nebo state-of-the-art budou přijímány pouze po předchozí domluvě s vědeckým výborem.

Abstrakta nebudou redigována, autoři odpovídají za jejich jazykovou i formální správnost. Autoři budou o přijetí či nepřijetí přednášky nebo e-posteru informováni nejpozději v okamžiku zveřejnění finálního programu. Vědecký výbor si vyhrazuje právo nepřijetí přednášky do programu, případné přesunutí práce do posterové sekce. Podmínkou přijetí abstraktu k aktivní účasti je zaplacení účastnického poplatku autorem.

SPOLEČENSKÝ PROGRAM

Slavnostní zahájení kongresu

12.10.2023  , 18.00 - 22.00

Všichni účastníci jsou srdečně zváni na slavnostní zahájení kongresu, které proběhne ve čtvrtek 12.10.2023 v prostorách hotelu Maximus Resort.

Součástí zahájení bude slavnostní přednáška a drobné občerstvení, vstup je pro všechny zúčastněné zdarma.

Společenský večer

13.10.2023

Hotel Maximus Resort

Cena: 900,- CZK

Dress code: Business casual

Vstupenku na společenský večer je třeba objednat v předstihu v rámci registrace k účasti na kongres. Platba ani zakoupení na místě nebudou možné!

Dopravu na společenský večer si účastníci zajišťují individuálně.