SBORNÍK ABSTRAKT KE STAŽENÍ

PROGRAM

Čtvrtek 12.10.2023

Slavnostní zahájení kongresu

Předsedající: Dvořák Z., Fibír A., Kukačková M., Repko M., Vajdák V.

18.00 - 22.00

Slavnostní zahájení

Udělení Dlabalovy ceny doc. Nejedlému

Vyzvaná přednáška

Začátky replantační chirurgie

Nejedlý A.

FNKV Praha

Welcome reception

SEKCE CHIRURGIE RUKY 

Pátek 13.10.2023

08.30 - 10.30

SEKCE 1 – Replantace, mikrochirurgie, devastační poranění

Předsedající: Veselý J., Stupka I.

L1.1

Naše skúsenosti s priamou anastomózou na artéria radialis pri replantáciach a revaskularizáciách palca v troch kazuistikách              (7 min.)

Sokol D., Schreierová D., Bereš M., Lacko M., Čellár R.

Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, Slovensko

L1.2

Replantační výkony na KPECH – statistika z let 2010-2020                     (7 min.)

Svobodová K., Ferkodičová I., Klabusay F., Dvořák Z., Stupka I.

Klinika Plastické a Estetické chirurgie, Fakultní Nemocnice U sv. Anny

L1.3

Zásady ošetření amputovaných částí horní končetiny                             (7 min.)

Nikolić I., Dvořák Z.

Klinika plastické a estetické chirurgie, FN u sv. Anny a LF MU v Brně

L1.4

Užití dlouhého venózního štěpu z venae comitantes radiální arterie u replantací palce – case report                                                                         (7 min.)

Makeľ M. 1 , Schwarzmannová K. 2 , Vondra P. 3 , Hora A. 4

1) Klinika plastické a estetické chirurgie, FNusA, Brno

2) Klinika plastické chirurgie, FNKV, Praha

3) Ústav chirurgie ruky, Vysoké nad Jizerou

4) 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova

L1.5

Kompartment syndrom – rekonstrukce úchopu pomocí volné motorické jednotky musculus gracilis a šlachového transferu – case report        (7 min.)

Makeľ M. 1 , Schwarzmannová K. 2 , Bayer J. 2

1) Klinika plastické a estetické chirurgie, FNusA, Brno

2) Klinika plastické chirurgie, FNKV, Praha

L1.6

Čínský palec                                                                                                          (7 min.)

Votruba T. 1,2 , Mařík V. 1 , Kurial P. 1 , Kasper J. 1

1) Odd. plastické chirurgie Nemocnice České Budějovice,

2) KPECH FN u Svaté Anny a LF MUNI, Brno

L1.7

Rekonstrukce úchopu ruky přenosem 2. prstce na místo palce            (7 min.)

Stupka I., Veselý J., Dvořák Z., Ferkodičová I., Knoz M., Svobodová K.

Klinika Plastické a Estetické chirurgie, Fakultní Nemocnice U sv. Anny

L1.8

Rekonstrukce funkce ruky přenosem prstců z nohouúchopu ruky přenosem 2. prstce na místo palce                                                                                     (7 min.)

Veselý J. a kol.

Klinika Plastické a Estetické chirurgie, Fakultní Nemocnice U sv. Anny

L1.9

Těžká skalpační a drtivá poranění ruky                                                      (7 min.)

Dvořák Z. a kol.

Klinika Plastické a Estetické chirurgie, Fakultní Nemocnice U sv. Anny

L1.10

Složitá kombinovaná poranění rukou a jejich operační možnosti na KPECH                                                                                                                                      (7 min.)

Kubát M., Dvořák Z., Stupka I., Novák P., Veselý J.

Klinika Plastické a Estetické chirurgie, Fakultní Nemocnice U sv. Anny

10.30 - 10.50

Coffee break

10.50 - 12.30

SEKCE 2 – Traumatologie dětské ruky

Předsedající: Havránek P., Fiala M.

L2.1

Využití zevních fixátorů při léčbě zlomenin prstů a metakarpů u dětí (7 min.)

Matoušková E., Havránek P.

Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice

L2.2

Mezioborová spolupráce při řešení závažných poranění dětské ruky  (7 min.)

Schmoranzová A. 1 , Dočekalová Š. 2 , Holická L. 2 , Šafus A. 2

1) Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou

2) Klinika dětské chirurgie a traumatologie FN Hradec Králové

L2.3

Zlomeniny metakarpů u dětí – monocentrická studie                             (7 min.)

Bibrová Š., Fiala M., Plánka L.

Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, LF MU a FN Brno

L2.4

Problematika kondylárních zlomenin na tříčlánkových prstech u dětí                                                                                                                                                (7 min.)

Dočekalová Š.1, Holická L.1, Schmoranzová A.2

1)Klinika dětské chirurgie a traumatologie FN HK, Lékařská fakulta UK Hradec Králové

2)Ústav plastické chirurgie a chirurgie ruky Vysoké nad Jizerou

L2.5

Drtivé poranění ruky u 4-letého chlapce, kazuistika                                 (7 min.)

Smrž J., Urban J.

Úrazové oddělení Nemocnice České Budějovice a.s.

L2.6

Hodnocení výsledků léčby traumat dětské ruky – studie proveditelnosti sběru dat pomocí on-line dotazníků                                                              (7 min.)

Vlach M.

Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol

L2.7

Chemický kostní můstek jako příčina progredující deformity článku prstu dětského pacienta                                                                                              (7 min.)

Matoušková E., Havránek P.

Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice

L2.8

Rekonstrukce distálního předloktí u rostoucího skeletu – zkušenost s konvenčním postupem versus 3D plánovaným řešením                         (7 min.)

Kebrle R. 1 , Czinner M. 1,2 , Peterková T. 1

1) Klinika Dr. Pírka Mladá Boleslav

2) Traumatologicko-ortopedické centrum, Krajská nemocnice Liberec

L2.9

Výzvy a možnosti moderních 3D technologií, modelování, tisku v léčbě dětské ruky                                                                                                           (7 min.)

Fiala M., Bibrová Š., Rotschein P.

Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, LF MU a FN Brno

12.30 - 13.30

Oběd

13.30 - 15.30

ZVANÉ PŘEDNÁŠKY 1 - CHIRURGIE RUKY

IL1

PIP joint replacement                                                                                     (20 min.)

Jonathan Hobby MB BS, B Sc, MD, FRCS (Tr & Orth)

Hampshire Hospitals NHS Foundation Trust, UK

IL2

Psychology/resilience                                                                                     (30 min.)

Jonathan Hobby MB BS, B Sc, MD, FRCS (Tr & Orth)

Hampshire Hospitals NHS Foundation Trust, UK

IL3

Help for cup positioning during CMC prosthesis implantation                 (20 min.)

Dr. Stéphane Barbary

Centre Chirurgical ADR Nancy, France

IL4

Aseptic loosening of CMC prosthesis : Proposal for a Revision strategy                                                                                                                                                       (20 min.)

Dr. Stéphane Barbary

Centre Chirurgical ADR Nancy, France

IL5

Toe transfers: 40 years of experience in the University department of Hand surgery of NANCY                                                                                                   (20 min.)

Dr. Stéphane Barbary

Centre Chirurgical ADR Nancy, France

15.30 - 15.50

Coffee break

15.50 - 16.50

ZVANÉ PŘEDNÁŠKY 2 - TERAPIE RUKY

IL6

Soft Strap - Splinting - A new orthotic option                                                 (20 min.)

Thomas Eriksson

Mediroyal Nordic AB a z University Hospital Linköping, Sweden

IL7

Relative Motion Orthosis (Yoke splint): Indications for use                        (20 min.)

Dianna Lunsford

Gannon University Florida, USA 

IL8

The Value of Including Ergonomic Interventions for the Successful Management of Individuals Experiencing Upper Extremity Musculoskeletal Injurie                                                                                                                     (20 min.)

Patricia Meyers

American International College Springfield, Massachusetts, USA 

16.50 - 17.10

Coffee break

17.10 - 18.00

SEKCE 3 – CMC, kompresní poškození nervů

Předsedající: Jurča J., Humhej I.

L3.1

Operační léčba pokročilé rhizartrózy – srovnání a hodnocení zkušeností a výsledků za 12 let                                                                                                      (7 min.)

Jurča J.

Ortopedické oddělení Nemocnice v Chomutově, Krajská zdravotní a.s. 

L3.2

Bennettova zlomenina - artroskopické ošetření                                        (7 min.)

Czinner M.1,2, Kebrle R.1, Peterková T.1

1) Klinika Dr. Pírka Mladá Boleslav

2) Traumatologicko-ortopedické centrum, Krajská nemocnice Liberec

L3.3

Endoskopická versus otevřená dekomprese karpálního tunelu – prospektivní srovnání výsledků na souboru 300 pacientů                                                   (7 min.)

Zítek H., Humhej I.

Neurochirurgická klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

L3.4

Výsledky chirurgické léčby syndromu ulnárního sulku pomocí metody prosté dekomprese a přední subkutánní transpozice nervu – retrospektivní studie, 1527 pacientů                                                                                                            (7 min.)

Humhej I., Zítek H.

Neurochirurgická klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

L3.5

Intraneurální ganglion na n. ulnaris v oblasti Guyonova kanálu – kazuistika                                                                                                                                              (7 min.)

Humhej I.

Neurochirurgická klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

18.00 - 18.30

Plenární schůze ČSCHR

20.30

Galavečer

SEKCE CHIRURGIE RUKY 

Sobota 14.10.2023

08.30 - 10.10

SEKCE 4 – Tvrdé tkáně

Předsedající: Kebrle R., Dráč P.

L4.1

EBM v léčbě zlomenin a pakloubů člunkové kosti                                          (7 min.)

Dráč P.

Traumatologická klinika LF UP a FN Olomouc 

L4.2

Rekonstrukce poúrazových kostních defektů na ruce – soubor kazuistik                                                                                                                                                        (7 min.)

Kovařík J., Ira D.

Klinika úrazové chirurgie FN Brno a LF MU 

L4.3

"Sendvičové dlahování" intraartikulárních zlomenin distálního radia        (7 min.)

Šperl J.

Nemocnice České Budějovice 

L4.4

Individuální náhrada luneta při AVN - první zkušenosti                                (7 min.)

Czinner M.1,2, Kebrle R.1, Peterková T.1

1) Klinika Dr. Pírka Mladá Boleslav

2) Traumatologicko-ortopedické centrum, Krajská nemocnice Liberec

L4.5

Custom made náhrada lunata po M.Kienböck – kazuistika                         (7 min.)

Jurča J.

Ortopedické oddělení Nemocnice v Chomutově, Krajská zdravotní a.s.

L4.6

Obrovský obrovskobuněčný tumor distálního radia                                      (7 min.)

Korpa P.1, Kovařík J.2

1) Ortopedicko-traumatologická klinika FN Královské Vinohrady

2) Klinika úrazové chirurgie FN Brno

L4.7

Paklouby předloktí                                                                                         (7 min.)

Czinner M.1,2, Kebrel R.1, Peterková T.1

1) Klinika Dr. Pírka Mladá Boleslav

2) Traumatologicko-ortopedické centrum, Krajská nemocnice Liberec

L4.8

Acute compartment syndrom of the third extensor compartment of the wrist in non displaced distal radius fractures                                                               (7 min.)

Czinner M.1,2, Kebrle R.1, Peterková T.1, Kratochvíl J.2 

1) Klinika Dr. Pírka Mladá Boleslav

2) Traumatologicko-ortopedické centrum, Krajská nemocnice Liberec

L4.9

Poranění ulnárního kolaterálního vazu lokte - diagnostika, léčba        (7 min.)

Vodička Z., Křiváček A., Papežová L.  

Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice a.s.

10.10 - 10.30

Coffee break

10.30 - 12.20

SEKCE 5 – Dupuytrenova kontraktura, měkké tkáně

Předsedající: Hellmuth T., Čižmář I.

IL11

Invited lecture

Dupuytren`s contracture                                                                                   (20 min.)

Jonathan Hobby MB BS, B Sc, MD, FRCS (Tr & Orth)

Hampshire Hospitals NHS Foundation Trust, UK

L5.1

Porovnání tří operačních metod u pacientů s Dupuytrenovou kontrakturou – předběžné výsledky                                                                                                 (7 min.)

Menoušek J.1,2, Dvořák Z.1,2, Bradáčová M.3, Nečasová B.3, Nosavcovová E.3

1) Klinika plastické a estetické chirurgie FN U sv. Anny v Brně

2) Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

3) Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace při KPECH FN U sv. Anny v Brně 

L5.2

Chirurgické řešení těžkých recidivujících forem Dupuytrenovy kontraktury – FISH technika                                                                                                            (7 min.)

Hellmuth T.1, Kebrle R.2, Horáčková D.1, Caithaml J.1

1) Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, Vysoké nad Jizerou

2) Klinika Dr. Pírka, Mladá Boleslav 

L5.3

Návazná dlahovací technika po ošetření revmatické a poúrazové ruky – kazuistiky                                                                                                                (7 min.)

Kašpárek R.1, Krejčí I.2, Kiša J.1

1) KUCHO FN Ostrava

2) Ergoterapie a terapie ruky Apromed, Ostrava 

L5.4

Nediferencovaný pleomorfní sarkom předloktí – resekce a krytí volným lalokem m. latissimus dorsi s rekonstrukcí extenze šlachovými transpozicemi                                                                                                                                       (7 min.)

Kubík M.1, Christodoulou P.1, Matějovský Z.2, Fialová L.1, Molitor M.1

1) Klinika plastické chirurgie FN Bulovka

2) Ortopedická klinika FN Bulovka

L5.5

Alternativní řešení ireparabilních šlachovo-svalových defektů                  (7 min.)

Čižmář I.

IC Klinika Brno 

L5.6

Rekonstrukce I. meziprstí a postavení palce u centrální spasticity            (7 min.)

Fialová L.1,2, Horáčková D.1, Šorelová V.1,2, Fajtová K.2, Borges I.2

1) Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou

2) FN Bulovka 

L5.7

Výsledky a komplikace dvoudobé rekonstrukce flexorového aparátu u tříčlánkových prstů                                                                                                  (7 min.)

Horáčková D., Šulcová E., Schmoranzová A., Hellmuth T., Smrčková L., Fialová L., Tyle V., Lhotský R. a kolektiv

Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou 

L5.8

Konzervativní léčba poranění úponu dorzální aponeurózy (Mallet finger) na KPECH Brno                                                                                                           (7 min.)

Polovko I.1,2, Janeček P.1,2, Dvořák Z.1,2, Novák P.1, Vojtová J.3, Bradáčová M.3, Dražan L.1,2, Stupka I.1, Výška T.1, Veselý J.1,2

1) Klinika plastické a estetické chirurgie FN U sv. Anny v Brně

2) Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

3) Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace při KPECH FN U sv. Anny v Brně 

12.20 - 13.20

Oběd

13.20 - 14.45

SEKCE 6 - Varia

Předsedající: Fibír A., Schmoranzová A.

L6.1

Umělá inteligence v chirurgii ruky: Současný stav a budoucnost         (7 min.)

Fibír A.1,2

1) Oddělení plastické a estetické chirurgie a léčby popálenin, Chirurgická klinika, FN Hradec Králové

2) Katedra chirurgie, LF Hradec Králové, Univerzita Karlova v Praze

L6.2

Navýšení bodového ohodnocení operačních výkonů v chirurgii ruky – aktuální stav a budoucnost                                                                                                (7 min.)

Fibír A.

Oddělení plastické a estetické chirurgie a léčby popálenin, Chirurgická klinika, FN Hradec Králové 

L6.3

Radial club hand, naše 15 ti leté zkušenosti                                                    (7 min.)

Schmoranzová A., Hellmuth T., Horáčková D.

Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou 

L6.4

Volkmannova ischemická kontraktura v úpatí Himalají                                  (7 min.)

Kunc V.1, Shrestha S.2

1) Klinika úrazové chirurgie, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem

2) National Trauma Center & National Academy of Medical Sciences, Kathmandu, Nepal 

L6.5

Charcotova ruka – méně známá diagnóza                                                         (7 min.)

Kunc V.

Klinika úrazové chirurgie, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem 

L6.6

Artroskopická resekce dorzálního ganglia zápěstí: Naše výsledky léčby během čtyřletého sledování                                                                                               (7 min.)

Papežová L., Vodička Z., Křiváček A.

Ortopedie České Budějovice 

L6.7

Využití botulotoxinu s cílem ovlivnění funkce ruky u pacientů se spastickou parézou - kazuistiky                                                                                                  (7 min.)

Dvořáková P., Říha M.

Ústřední vojenská nemocnice Praha 

L6.8

Enzymatická nekrolýza v různých klinických scénářích relevantních pro termické trauma ruky a horní končetiny                                                             (7 min.)

Váňa V.1,2, Knotek F.1, Lipový B.1,2, Holoubek J.1,2, Ševčíková N.1, Raška F.1,2, Suchánek I.1

1) Klinika popálenin a plastické chirurgie Brno

2) Lékařská fakulta, Masarykova univerzita Brno

14.45

Ukončení kongresu

POSTERY

1)

Anatomical study of possible pedicles for the flexor digitorum superficialis muscle flap for the coverage of the median nerve in the distal forearm 

Czinner M.1,2, Kebrle R.2, Kratochvíl J.1, Peterková T.2

1) Klinika Dr. Pírka Mladá Boleslav

2) Traumatologicko-ortopedické centrum, Krajská nemocnice Liberec

2)

Ruka po výbuchu granátu

Hokynková A., Šín P.1, Holoubek J.

Klinika popálenin a plastické chirurgie, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity, Brno, ČR 

SEKCE TERAPIE RUKY 

Pátek 13.10.2023

08.30 - 10.30

SEKCE 1 – Terapie ruky

Předsedající: Vyskotová J., Jančíková V. .

T1.1

Funkční diagnostika u myelopatické ruky                                                     (15 min.)

Vyskotová J.1, Krejčí I.1, 2

1) Ústav klinické rehabilitace, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Česká republika

2) Ergona Opava, Česká republika

T1.2

Neurologická ruka a reálná ortopedická rizika                                             (15 min.)

Krejčí I., Kašpárek T.

Ústav klinické rehabilitace, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého Olomouc 

T1.3

Variace ortotického řešení pro náhradu chybějící funkce ruky tetraplegika/tetraparetika z pohledu ergoterapeuta                                 (15 min.)

Gregorová Z.

Centrum Paraple, o.p.s. 

T1.4

Šlachové transfery při periferní paréze ruky z pohledu terapeuta           (20 min.)

Kořínková M.1, Vondra P.2

1) Chrudimská nemocnice - Nemocnice Pardubického kraje, Rehabilitace ruky Praha 

2) Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou

T1.5

Flossing v terapii traumatické ruky                                                                 (15 min.)

Jančíková V.1,2, Wolfová K.1,2

1) Oddělení rehabilitace, FN Olomouc

2) Ústav klinické rehabilitace, FZV UP Olomouc 

T1.6

Čas na změnu způsobu pohledu na proces hojení ran a tvorbu jizev a adhezí z hlediska fyzioterapie                                                                                         (40 min.)

Prokešová M.

Fyzioterapie PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D. 

10.30 - 10.50

Coffee break

10.50 - 12.20

SEKCE 2 – Terapie ruky

Předsedající: Krejčí I., Kukačková M.

T2.1

Terapie poúrazové ztuhlosti drobných kloubů a měkkých tkání v oblasti ruky                                                                                                                                      (15 min.)

Bošković Žváčková M.

NZZ Fyzioterapie Mgr. et Bc. Michaela Bošković Žváčková, Brno 

T2.2

Srovnání seriového dlahování s dalšími technikami při tuhosti PIP kloubu a zápěstí                                                                                                                   (15 min.)

Kukačková M., Kebrle R.

Rehabilitace ruky a fyzioterapie

T2.3

Rehabilitace po poranění úponu dorzální aponeurózy na KPECH (konzervativní terapie)                                                                                                                  (15 min.)

Nosavcovová E., Nečasová B., Bradáčová M.

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace, FN u sv. Anny v Brně, detašované pracoviště – Klinika plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny

T2.4

Časná rehabilitace po tenolýze šlach na KPECH                                          (15 min.)

Nosavcovová E., Nečasová B., Bradáčová M.

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace, FN u sv. Anny v Brně, detašované pracoviště – Klinika plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny

T2.5

Ergoterapie - komplexní přístup pro obnovu funkčnosti ruky po replantačním výkonu                                                                                                                   (15 min.)

Mrvíková K.

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace, FN u sv. Anny v Brně, detašované pracoviště – Klinika plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny

T2.6

Rehabilitace po operaci Dupuytrenovy kontraktury limitovanou aponeurektomií na KPECH                                                                                (15 min.)

Nečasová B., Nosavcovová E., Bradáčová M.

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace, FN u sv. Anny v Brně, detašované pracoviště – Klinika plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny 

12.30 - 13.30

Oběd

13.30 - 15.30

ZVANÉ PŘEDNÁŠKY 1 - CHIRURGIE RUKY

IL1

PIP joint replacement                                                                                     (20 min.)

Jonathan Hobby MB BS, B Sc, MD, FRCS (Tr & Orth)

Hampshire Hospitals NHS Foundation Trust, UK

IL2

Psychology/resilience                                                                                     (30 min.)

Jonathan Hobby MB BS, B Sc, MD, FRCS (Tr & Orth)

Hampshire Hospitals NHS Foundation Trust, UK

IL3

Help for cup positioning during CMC prosthesis implantation                 (20 min.)

Dr. Stéphane Barbary

Centre Chirurgical ADR Nancy, France

IL4

Aseptic loosening of CMC prosthesis : Proposal for a Revision strategy                                                                                                                                                       (20 min.)

Dr. Stéphane Barbary

Centre Chirurgical ADR Nancy, France

IL5

Toe transfers: 40 years of experience in the University department of Hand surgery of NANCY                                                                                                   (20 min.)

Dr. Stéphane Barbary

Centre Chirurgical ADR Nancy, France

15.30 - 15.50

Coffee break

15.50 - 16.50

ZVANÉ PŘEDNÁŠKY 2 - TERAPIE RUKY

IL6

Soft Strap - Splinting - A new orthotic option                                                 (20 min.)

Thomas Eriksson

Mediroyal Nordic AB a z University Hospital Linköping, Sweden

IL7

Relative Motion Orthosis (Yoke splint): Indications for use                          (20 min.)

Dianna Lunsford

Gannon University Florida, USA 

IL8

The Value of Including Ergonomic Interventions for the Successful Management of Individuals Experiencing Upper Extremity Musculoskeletal Injuries                                                                                                                      (20 min.)

Patricia Meyers

American International College Springfield, Massachusetts, USA 

16.50 - 17.10

Coffee break

17.10 - 18.00

SEKCE 3 – Terapie ruky

Předsedající: Kolínová K., Kořínková M.

T3.1

Stenozující tendovaginitis                                                                                     (15 min.)

Tošovská M.

ÚCHR a PCH Vysoké nad Jizerou 

T3.2

Není spoušť jako spoušť, aneb snaha o hlubší porozumění problému trigger finger                                                                                                                     (15 min.)

Tomášová E.

Chiraz Plzeň, Residence Trnová

T3.3

Využití trakční dlahy při zlomenině základního článku prstu ruky      (15 min.)

Kolínová K.

Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, p.o.

18.00 - 18.30

Plenární schůze ČSTR

20.30

Galavečer

SEKCE TERAPIE RUKY 

Sobota 14.10.2023

08.30 - 10.10

SEKCE 4 – Terapie ruky

Předsedající: Tošovská M., Korábová P.

IL9

Invited lecture

Therapy Approaches for Improving Function for Individuals Recovering from Shoulder Pathology                                                                               (35 min.)

Patricia Meyers

American International College Springfield, Massachusetts, USA 

IL10

Invited lecture

CMC: An evidence-based approach to conservative treatment               (35 min.)

Dianna Lunsford

Gannon University Florida, USA 

T4.1

Možnosti ergoterapie a zkušenosti při terapii po komplikovaných luxacích metakarpofalangeálního kloubu palce – kazustika                                    (15 min.)

Korduliaková M., Nitschová N.,Kroupová L.

Mezioborová ambulance pro terapii poranění ruky, Klinika rehabilitačního a tělovýchovného lékařství FN Ostrava a LF OU 

T4.2

Zásady regulace zátěže při rehabilitaci                                                            (15 min.)

Mišinová K.

Rehabilitace ruky a fyzioterapie, Praha 

10.10 - 10.30

Coffee break

10.30 - 12.20

SEKCE 5 – Workshopy I

W1

Možnosti terapie otoku - praktický workshop                                              (50 min.)

Tošovská M.

Otok je běžnou součástí hojení a doprovází téměř každé poranění, pooperační stavy či jiné onemocnění ruky. Setkáváme se s ním v našich ambulancích neustále a aby se otok nestal pacientovým nepřítelem, je potřeba věnovat mu pozornost a pracovat s ním již od prvních pooperačních dnů. Po teoretickém úvodu se během workshopu prakticky naučíme využívat kompresních materiálů (Peha haft) k redukci a prevenci otoků. Pomocí tohoto materiálu vytvoříme tzv. kompresní rukavici pro ruku a předloktí. 

W2

Výroba extenčního neoprenového návleku na prst - praktický workshop                                                                                                                                                   (60 min.)

Kořínková M., Dobiášová Š.

Omezení hybnosti PIP kloubu do extenze, bývá po traumatech či operacích velice časté. V rámci terapie ruky máme více možností, jak s tímto omezením pracovat. Nezastupitelnou roli zde hrají i dlažky a ortézky. V rámci našeho workshopu si budete moct vyrobit neoprenovou extenční cirkulární ortézu, kterou vnímáme při omezení pasivní extenze PIP kloubu jako jednu z nejefektivnějších. 

12.20 - 13.20

Oběd

13.20 - 14.45

SEKCE 6 - Workshopy II

W3

Čas na změnu způsobu pohledu na proces hojení ran a tvorbu jizev a adhezí z hlediska fyzioterapie - praktický workshop                                                    (85 min.)

Prokešová M.

Jizvy a adheze bývají často zdrojem patologické aferentní signalizace a v biosystému člověka se projevují jako aktivní neuroreceptivní tkáně. Palpační vyšetření a základní fyzikální neurologické vyšetření mohou být v běžné klinické praxi fyzioterapeutů velmi cenným pomocníkem, pomocí nichž lze stanovit diferenciální rozvahu o povaze příčiny obtíží pacienta (psychosomatická, somatická, viscerální, smíšená) a zvolit efektivní terapeutický plán. V tomto směru lze jasně zachytit i patologickou aktivitu jizevnaté tkáně. Workshop si klade za cíl seznámit své účastníky s vybranými funkčními přístupy vyšetření a ošetření jizev z pohledu "Integrační fyzioterapie". V průběhu praktické ukázky bude nejprve provedeno vyšetření jizevnaté tkáně s důrazem na detekci patologicky aktivních reflexních bodů, popřípadě psychosomatické vazby (včetně neurologického vyšetření), poté bude následovat demonstrace ošetření jizvy (ošetření měkkých tkání přírodní kůží, nácvik lymfatického dýchání, specifický taping, aplikace komplexních pohybů s cílem integrace části těla s jizvou zpět do fyziologických pohybových programů s využitím PNF, funkční muzikoterapie). Léčebný postup zvolený pro tento workshop má za úkol ukázat fyzioterapeutům směr a možnosti jejich působení v rámci léčby jizev a adhezí.

POSTERY

1)

Otevřené zlomeniny prstů a metakarpů u dětí 

Feurich R., Matoušková E., Pešl T.

KDCHT FTN 

SEKCE NLZP 

Pátek 13.10.2023

13.30 - 15.30

SEKCE 1 

Předsedající: Hamříková L., Foralová  M.

S1

Devastační poranění horní končetiny                                                             (10 min.)

Foralová M., Nešporová V.

Klinika plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny v Brně 

S2

Dupuytrenova kontraktura z pohledu perioperační sestry                        (10 min.)

Sýkorová B., Hůzlová D.

Klinika plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny v Brně 

S3

Šlachová poranění dětí                                                                                      (10 min.)

Malotínová M.

FN Plzeň - OS – PCH 

S4

Ošetřovatelská péče u pacienta po replantaci prstů                                  (10 min.)

Dvořáková K., Solarová H., Poslušná L.

Klinika plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny v Brně 

S5

Revmatická ruka, kazuistika                                                                             (10 min.)

Komárková K., Černá S.

Klinika plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny v Brně 

S6

Vrozené vývojové vady ruky                                                                             (10 min.)

Pinkavová H., Válková V., Laziová P.

Klinika plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny v Brně 

S7

Nutrice a hojení ran                                                                                             (10 min.)

Slámová M.

Oddělení léčebné výživy, FN u sv. Anny v Brně 

S8

Syndrom karpálního tunelu z pohledu ambulantní sestry                         (10 min.)

Švecová D., Cingelová L.

Klinika plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny v Brně 

S10

Péče o pacienta při hirudoterapii                                                                       (10 min.)

Stachová P., Boháčová P., Suchánková J.

Klinika plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny v Brně 

15.30 - 15.50

Coffee break

20.30

Galavečer