SEKCE TERAPIE RUKY

Čtvrtek 12.10.2023

Slavnostní zahájení kongresu

Předsedající: Dvořák Z., Fibír A., Kukačková M., Repko M., Vajdák V.

18.00 - 22.00

Slavnostní zahájení


Welcome reception

Pátek 13.10.2023

08.30 - 10.30

SEKCE 1 – Terapie ruky

Předsedající: Vyskotová J., Jančíková V. .

T1.1

Funkční diagnostika u myelopatické ruky                                                     (15 min.)

Vyskotová J.1, Krejčí I.1, 2

1) Ústav klinické rehabilitace, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Česká republika

2) Ergona Opava, Česká republika

T1.2

Neurologická ruka a reálná ortopedická rizika                                             (15 min.)

Krejčí I., Kašpárek T.

Ústav klinické rehabilitace, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého Olomouc 

T1.3

Variace ortotického řešení pro náhradu chybějící funkce ruky tetraplegika/tetraparetika z pohledu ergoterapeuta                                 (15 min.)

Gregorová Z.

Centrum Paraple, o.p.s. 

T1.4

Šlachové transfery při periferní paréze ruky z pohledu terapeuta           (20 min.)

Kořínková M.1, Vondra P.2

1) Chrudimská nemocnice - Nemocnice Pardubického kraje, Rehabilitace ruky Praha 

2) Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou

T1.5

Flossing v terapii traumatické ruky                                                                 (15 min.)

Jančíková V.1,2, Wolfová K.1,2

1) Oddělení rehabilitace, FN Olomouc

2) Ústav klinické rehabilitace, FZV UP Olomouc 

T1.6

Čas na změnu způsobu pohledu na proces hojení ran a tvorbu jizev a adhezí z hlediska fyzioterapie                                                                                         (40 min.)

Prokešová M.

Fyzioterapie PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D. 

10.30 - 10.50

Coffee break

10.50 - 12.20

SEKCE 2 – Terapie ruky

Předsedající: Krejčí I., Kukačková M.

T2.1

Terapie poúrazové ztuhlosti drobných kloubů a měkkých tkání v oblasti ruky                                                                                                                                      (15 min.)

Bošković Žváčková M.

NZZ Fyzioterapie Mgr. et Bc. Michaela Bošković Žváčková, Brno

T2.2

Srovnání seriového dlahování s dalšími technikami při tuhosti PIP kloubu a zápěstí                                                                                                                   (15 min.)

Kukačková M., Kebrle R.

Rehabilitace ruky a fyzioterapie

T2.3

Rehabilitace po poranění úponu dorzální aponeurózy na KPECH (konzervativní terapie)                                                                                                                  (15 min.)

Nosavcovová E., Nečasová B., Bradáčová M.

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace, FN u sv. Anny v Brně, detašované pracoviště – Klinika plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny

T2.4

Časná rehabilitace po tenolýze šlach na KPECH                                          (15 min.)

Nosavcovová E., Nečasová B., Bradáčová M.

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace, FN u sv. Anny v Brně, detašované pracoviště – Klinika plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny

T2.5

Ergoterapie - komplexní přístup pro obnovu funkčnosti ruky po replantačním výkonu                                                                                                                   (15 min.)

Mrvíková K.

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace, FN u sv. Anny v Brně, detašované pracoviště – Klinika plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny

T2.6

Rehabilitace po operaci Dupuytrenovy kontraktury limitovanou aponeurektomií na KPECH                                                                                (15 min.)

Nečasová B., Nosavcovová E., Bradáčová M.

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace, FN u sv. Anny v Brně, detašované pracoviště – Klinika plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny 

12.30 - 13.30

Oběd

13.30 - 15.30

ZVANÉ PŘEDNÁŠKY 1 - CHIRURGIE RUKY

IL1

PIP joint replacement                                                                                     (20 min.)

Jonathan Hobby MB BS, B Sc, MD, FRCS (Tr & Orth)

Hampshire Hospitals NHS Foundation Trust, UK

IL2

Psychology/resilience                                                                                     (30 min.)

Jonathan Hobby MB BS, B Sc, MD, FRCS (Tr & Orth)

Hampshire Hospitals NHS Foundation Trust, UK

IL3

Help for cup positioning during CMC prosthesis implantation                 (20 min.)

Dr. Stéphane Barbary

Centre Chirurgical ADR Nancy, France

IL4

Aseptic loosening of CMC prosthesis : Proposal for a Revision strategy                                                                                                                                                       (20 min.)

Dr. Stéphane Barbary

Centre Chirurgical ADR Nancy, France

IL5

Toe transfers: 40 years of experience in the University department of Hand surgery of NANCY                                                                                                   (20 min.)

Dr. Stéphane Barbary

Centre Chirurgical ADR Nancy, France

15.30 - 15.50

Coffee break

15.50 - 16.50

ZVANÉ PŘEDNÁŠKY 2 - TERAPIE RUKY

IL6

Soft Strap - Splinting - A new orthotic option                                                 (20 min.)

Thomas Eriksson

Mediroyal Nordic AB a z University Hospital Linköping, Sweden

IL7

Relative Motion Orthosis (Yoke splint): Indications for use                          (20 min.)

Dianna Lunsford

Gannon University Florida, USA 

IL8

The Value of Including Ergonomic Interventions for the Successful Management of Individuals Experiencing Upper Extremity Musculoskeletal Injuries                                                                                                                      (20 min.)

Patricia Meyers

American International College Springfield, Massachusetts, USA 

16.50 - 17.10

Coffee break

17.10 - 18.00

SEKCE 3 – Terapie ruky

Předsedající: Kolínová K., Kořínková M.

T3.1

Stenozující tendovaginitis                                                                                     (15 min.)

Tošovská M.

ÚCHR a PCH Vysoké nad Jizerou 

T3.2

Není spoušť jako spoušť, aneb snaha o hlubší porozumění problému trigger finger                                                                                                                     (15 min.)

Tomášová E.

Chiraz Plzeň, Residence Trnová

T3.3

Využití trakční dlahy při zlomenině základního článku prstu ruky      (15 min.)

Kolínová K.

Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, p.o.

18.00 - 18.30

Plenární schůze ČSTR

20.30

Galavečer

Sobota 14.10.2023

08.30 - 10.10

SEKCE 4 – Terapie ruky

Předsedající: Tošovská M., Korábová P.

IL9

Invited lecture

Therapy Approaches for Improving Function for Individuals Recovering from Shoulder Pathology                                                                               (35 min.)

Patricia Meyers

American International College Springfield, Massachusetts, USA 

IL10

Invited lecture

CMC: An evidence-based approach to conservative treatment               (35 min.)

Dianna Lunsford

Gannon University Florida, USA 

T4.1

Možnosti ergoterapie a zkušenosti při terapii po komplikovaných luxacích metakarpofalangeálního kloubu palce – kazustika                                    (15 min.)

Korduliaková M., Nitschová N.,Kroupová L.

Mezioborová ambulance pro terapii poranění ruky, Klinika rehabilitačního a tělovýchovného lékařství FN Ostrava a LF OU 

T4.2

Zásady regulace zátěže při rehabilitaci                                                            (15 min.)

Mišinová K.

Rehabilitace ruky a fyzioterapie, Praha 

10.10 - 10.30

Coffee break

10.30 - 12.20

SEKCE 5 – Workshopy I

W1

Možnosti terapie otoku - praktický workshop                                              (50 min.)

Tošovská M.

Otok je běžnou součástí hojení a doprovází téměř každé poranění, pooperační stavy či jiné onemocnění ruky. Setkáváme se s ním v našich ambulancích neustále a aby se otok nestal pacientovým nepřítelem, je potřeba věnovat mu pozornost a pracovat s ním již od prvních pooperačních dnů. Po teoretickém úvodu se během workshopu prakticky naučíme využívat kompresních materiálů (Peha haft) k redukci a prevenci otoků. Pomocí tohoto materiálu vytvoříme tzv. kompresní rukavici pro ruku a předloktí. 

W2

Výroba extenčního neoprenového návleku na prst - praktický workshop                                                                                                                                                   (60 min.)

Kořínková M., Dobiášová Š.

Omezení hybnosti PIP kloubu do extenze, bývá po traumatech či operacích velice časté. V rámci terapie ruky máme více možností, jak s tímto omezením pracovat. Nezastupitelnou roli zde hrají i dlažky a ortézky. V rámci našeho workshopu si budete moct vyrobit neoprenovou extenční cirkulární ortézu, kterou vnímáme při omezení pasivní extenze PIP kloubu jako jednu z nejefektivnějších. 

12.20 - 13.20

Oběd

13.20 - 14.45

SEKCE 6 - Workshopy II

W3

Čas na změnu způsobu pohledu na proces hojení ran a tvorbu jizev a adhezí z hlediska fyzioterapie - praktický workshop                                                    (85 min.)

Prokešová M.

Jizvy a adheze bývají často zdrojem patologické aferentní signalizace a v biosystému člověka se projevují jako aktivní neuroreceptivní tkáně. Palpační vyšetření a základní fyzikální neurologické vyšetření mohou být v běžné klinické praxi fyzioterapeutů velmi cenným pomocníkem, pomocí nichž lze stanovit diferenciální rozvahu o povaze příčiny obtíží pacienta (psychosomatická, somatická, viscerální, smíšená) a zvolit efektivní terapeutický plán. V tomto směru lze jasně zachytit i patologickou aktivitu jizevnaté tkáně. Workshop si klade za cíl seznámit své účastníky s vybranými funkčními přístupy vyšetření a ošetření jizev z pohledu "Integrační fyzioterapie". V průběhu praktické ukázky bude nejprve provedeno vyšetření jizevnaté tkáně s důrazem na detekci patologicky aktivních reflexních bodů, popřípadě psychosomatické vazby (včetně neurologického vyšetření), poté bude následovat demonstrace ošetření jizvy (ošetření měkkých tkání přírodní kůží, nácvik lymfatického dýchání, specifický taping, aplikace komplexních pohybů s cílem integrace části těla s jizvou zpět do fyziologických pohybových programů s využitím PNF, funkční muzikoterapie). Léčebný postup zvolený pro tento workshop má za úkol ukázat fyzioterapeutům směr a možnosti jejich působení v rámci léčby jizev a adhezí. 

POSTERY

1)

Otevřené zlomeniny prstů a metakarpů u dětí 

Feurich R., Matoušková E., Pešl T.

KDCHT FTN