Zdravice

Vážené kolegyně a kolegové, milí příznivci chirurgie ruky,

dovolte, abych Vás ještě jednou co nejsrdečněji pozval do Brna na XVII. kongres České společnosti chirurgie ruky a VI. kongres České společnosti terapie ruky, který proběhne 12. - 14. 10. 2023 v Maximus Resort.

Prekongresový kurz terapie ruky startuje již 11.10.2023. Ze zahraničních speakerů přijali pozvání terapeuti ruky Thomas Eriksson z Mediroyal Nordic AB a z Lund University ze Švédska, Dianna Lunsford z Gannon University na Floridě a Patricia Meyers, ředitelka a docentka ergoterapie z American International College ze Springfieldu z Massachusetts.

Z chirurgů ruky do Brna zavítá Dr. Johnathan Hobby, FRCS z Hampshire Hospitals z UK, předseda edukační komise FESSH a Dr. Stéphane Barbary ze Centre Chirurgical ADR z Nancy a další.

Součástí kongresu je i sesterská sekce (NLZP). Témata sesterské sekce kongresu chirurgie a terapie ruky kopírují výše uvedená témata z pohledu ošetřovatelského procesu v rámci péče o pacienty s těmito diagnózami.

XVII. Kongres České společnosti chirurgie ruky a VI. kongres České společnosti terapie ruky je ideální příležitostí nejen k vlastní edukaci, ale i pro rozvoj týmového ducha vašeho kolektivu. Každý lékař zabývající se problematikou chirurgie ruky potřebuje svůj tým, svého fyzioterapeuta či ergoterapeuta. Pozvěte proto své kolegy - lékaře, terapeuty, zdravotní sestry a bratry k účasti na kongresu.

Vezměte svůj tým a přijďte se odborně načerpat a fyzicky zrelaxovat do krásného wellness centra Maximus Resort, které nemá ve střední Evropě obdoby!

Za organizační výbor srdečně zve

doc. MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Přednosta KPECH FN u sv. Anny v Brně

Prezident kongresu


Vážené kolegyně a kolegové, přátelé chirurgie ruky,

Velmi rád se se připojuji k pořadatelům a jménem České společnosti chirurgie ruky Vás srdečně zvu na nadcházející kongres, který se bude konat od 12. do 14. října 2023 v Brně.

Kongresy představují jedinečné příležitosti pro setkávání různých specialistů, kteří se věnují tak zajímavému a rozmanitému oboru, jakým chirurgie ruky bezesporu je. Každý z našich kongresů je pro mě vrcholnou odbornou událostí, na které můžeme získat nové poznatky od ostatních, prezentovat vlastní výzkum a diskutovat s kolegy o nových postupech a technikách, které mohou přinést přínos našim pacientům.

Jsem si jist, že kongres bude letos hostit velmi inspirativní řečníky nejen z domova, ale i ze zahraničí a nabídne zajímavý odborný program s mnoha inspirujícími přednáškami. Proto věřím, že pro každého z nás, kteří se věnujeme chirurgii ruky, bude účast na tomto kongresu přínosem.

Zvláštní pozvání bych rád směroval všem stávajícím členům České společnosti chirurgie ruky. Na konci programu hlavního jednacího dne totiž proběhne shromáždění členů, které je vrcholným orgánem naší společnosti. Výbor společnosti předloží zprávy o činnosti výboru, o vzdělávání, které organizujeme, a o naší spolupráci s dalšími tuzemskými i zahraničními společnostmi. Shromáždění členů je vrcholným orgánem naší společnosti a koná se jednou za čtyři roky.

Na závěr je mým potěšením Vás informovat, že Česká společnost chirurgie ruky byla pověřena organizací evropského kongresu FESSH (Federation of European Societies for Surgery of the Hand), který proběhne v roce 2027 v Praze. Získání pořadatelství kongresu, které považujeme za velký úspěch, bude od nás vyžadovat i spoustu práce při jeho přípravě a bez Vaší pomoci se neobejdeme. Zároveň je to ale pro nás všechny velká příležitost ukázat, že chirurgie ruky je u nás na úrovni srovnatelné s vyspělými evropskými zeměmi. A pokud si myslíte, že není, tak máte několik let na to, něco s tím udělat. A začít můžete třeba tím, že přijedete na kongres do Brna.

Těším se na setkání s Vámi

MUDr. Aleš Fibír, Ph.D.

předseda České společnosti chirurgie ruky


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

terapie ruky je spolu s chirurgií ruky jedinečnou specializací, která v sobě propojuje krásu našich rehabilitačních oborů - fyzioterapie a ergoterapie - spolu s dalšími odbornostmi.

Terapie ruky vychází především z hluboké znalosti anatomie, biomechaniky a patofyziologie, které nám umožňují pochopit a dále rozvíjet, spolu s dalšími přidruženými odbornostmi, danou problematiku a individuálně přistupovat k našim pacientům. Současně je obecným předpokladem, že v rámci terapie ruky jsou terapeuti schopni využívat a kombinovat různé základní cvičební postupy a techniky, spolu s metodami pokročilejšími, vycházejícími z jejich hlubších znalostí a dovedností, mezi něž patří Bobath koncept, PNF, DNS, Vojtova metoda a mnoho dalších. Nelze také opomenout terapeutické dlahování, které je dnes již nedílnou součástí práce každého terapeuta ruky.

Časná terapie po úrazech a chirurgických zákrocích je proto pro celkový funkční výsledek léčby zásadní. Díky blízké spolupráci mezi operatéry a terapeuty je tak možné zahájit včasnou a cílenou rehabilitaci a tím zamezit nebo alespoň výrazně eliminovat vznik nežádoucích následných komplikací, jako jsou vznik adhezí, tuhosti a poruchu řízení a koordinace pohybu. Nejen z tohoto důvodu vnímám vzájemné sdílení poznatků, postřehů či dovedností chirurgů a terapeutů jako zásadní. Proto věřím, že i v budoucnu budeme mít mnoho příležitostí rozvíjet svou odbornou spolupráci, která mnohdy začíná právě na našich společných kongresech chirurgie a terapie ruky.

Terapeutický program je naplněn velmi přínosnými prezentacemi vycházejícími především z našich klinických praxí. Navíc máme to štěstí, že naše pozvání přijalo současně několik specialistů ze zahraničí, kteří nás jistě obohatí dalšími osobními poznatky a zkušenostmi. Mezi tyto specialisty patří Dianna Lunsford, která je dlouholetou profesorkou a terapeutkou na Gannon University v Americe. Druhým hostem je pak ergoterapeutka Patricia Meyers, která bude hovořit o terapii nejen v oblasti ramenního kloubu. Třetím zvaným lektorem je Thomas Errikson ze Švédska se svým konceptem NRX © Strap pásek a jejich využití v terapii ruky. Thomas Errikson navíc povede i praktický před-kongresový kurz pro terapeuty i lékaře na toto téma.

Můžeme se také těšit na několik workshopů, které proběhnou v sobotu, na kterých bude možné prakticky si vyzkoušet některé z technik využívaných v terapii ruky. Uvidíme mimo jiné prezentaci komplexního přístupu k jizvě v rámci metody Integrační fyzioterapie PhDr. Michaely Prokešové, PhD., která je, myslím si, opravdu přelomovou.

Dovolte mi Vás co nejsrdečněji přizvat ke společnému sdílení a věřím, že tento kongres bude pro nás všechny přínosným setkáním nejen v kongresových sálech, ale i kuloárech nebo ve vyhlášených relaxačních prostorách hotelu Maximus Resort v Brně.

Těším se na Vás.

Milada Kukačková